Tilleggsprodukter

Kontakt oss

Drammen fjernvarme gjør drift av fyrrommet enklere!

Drammen Fjernvarme har gleden av å introdusere sitt nye kundeprogram som gir kundene muligheten til å benytte seg av den kompetanse fjernvarmeselskapet sitter på når det gjelder service, vedlikehold og drift av fyrrom. Under er produktene beskrevet, ta kontakt med markedssjef Anders Dalheim dersom dette er noe som kan gjøre hverdagen enklere for dere som kunde.

Standard

Med standardpakken vil vi gjøre regelmessige besøk i deres fyrrom. Ved utrykning til kunde faktureres kunden med et oppstartsgebyr lik 1000kr + 900k per påbegynte time, dersom utrykningen skyldes feil som ikke er initiert av DFs utstyr. I tillegg vil kunden motta et årlig generelt informasjonsbrev fra oss. Kort sagt; som i dag, men satt i system og avtalt med kunde. Ingen årlig fast kostnad!

 Pluss

Med plusspakken besøker vi deres fyrrom en gang årlig, før fyringssesong. Her forbereder vi en rapport som status på Drammen Fjernvarmes utstyr, og oversender denne til kunde. Kunden vil også motta et årlig generelt informasjonsbrev fra oss, samt en årlig energirapport for sitt anlegg. Som en ekstra sikkerhet mottar kunden også et eget servicetelefonnummer de kan nå oss på. Vi tar ansvar for temperaturstyring, motorventil og temperaturfølere, mot en årlig fast kostnad på 10.000,-.

Premium

"DF tar ansvaret for fyrrommet".

- Som Pluss.- Årlig kontroll av alt fjv utstyr + slitedeler.- Drift av reguleringsutstyr / funksjonalitet.Reparasjon/utskiftninger; selvkost + 15%.- Årlig fast kostand 25.000,- kr