Tilleggsprodukter

Kontakt oss

Drammen fjernvarme gjør drift av fyrrommet enklere!

Drammen Fjernvarme har gleden av å introdusere sitt nye kundeprogram som gir kundene muligheten til å benytte seg av den kompetanse fjernvarmeselskapet sitter på når det gjelder service, vedlikehold og drift av fyrrom. Under er produktene beskrevet, ta kontakt med markedssjef Anders Dalheim dersom dette er noe som kan gjøre hverdagen enklere for dere som kunde.

Standard

Som i dag, men satt i system og avtalt med kunde.
- Regelmessige besøk i fyrrom.- Ingen årlig fast kostnad. Ved utrykning til kunde faktureres kunden med oppstart gebyr lik 1000,- kr + 900,- kr pr påbegynte time dersom utrykning skyldes feil som ikke er initiert av Drammen Fjernvarmes utstyr.- Årlig generelt informasjonsbrev fra Drammen Fjernvarme

 Pluss

- 1 årlig besøk i fyrrom (før fyringssesong), rapport som status på Drammen Fjernvarmes utstyr oversendes kunde.- Årlig generelt informasjonsbrev fra Drammen Fjernvarme.- Årlig energirapport for sitt anlegg.- Eget service telefonnummer.

Drammen Fjernvarme tar ansvar for:- Temperaturstyring- Motorventil- Temperaturfølere- Årlig fast kostand 10.000,- kr

Premium

"DF tar ansvaret for fyrrommet".

- Som Pluss.- Årlig kontroll av alt fjv utstyr + slitedeler.- Drift av reguleringsutstyr / funksjonalitet.Reparasjon/utskiftninger; selvkost + 15%.- Årlig fast kostand 25.000,- kr