Drammen Fjernvarme AS startet utbyggingen av fjernvarmesystemet i 1984

Siden den gang har vi fortsatt å utvide og fornye oss for å sikre god leveranse av fjernvarme til næringslivet og til privatpersoner. Vårt formål er å eie, utvikle, vedlikeholde, selge og drive effektive fjernvarmesystemer, anlegg og tjenester. Dette gjør vi får å skape en sikker, effektiv og ressursriktig produksjon og distribusjon av termisk energi.

Vår langsiktige visjon er at Drammen Fjernvarme AS skal være ledende i sitt markedsområde, fjernvarme. Vi ønsker å være et ledende selskap i produksjon, distribusjon og salg av termisk energi, og andre tilhørende tjenester. Samtidig ønsker vi også å være et konkurransedyktig firma som setter fokus på gode kundeopplevelser og serviceytelser for både eksisterende og fremtidige kunder og brukere.

Drammen Fjernvarme AS ønsker å videreføre og videreutvikle eksisterende infrastrukturell virksomhet og tjenester innenfor sitt geografiske markedsområde på Østlandet. Vi søker å fremme et bedre miljø, samt å øke energifleksibilitet og ha mer effektiv bruk av naturressurser.

Her finner du Drammen Fjernvarme AS: Vi er tilgjengelig for deg som bor i nærheten av vår adresse, Jacob Borchs gate 5, 3012 Drammen. Du kan også nå oss på telefon og mail. Ved akutte behov kan du ringe oss på vakttelefonen utenfor åpningstiden.

Ta kontakt for mer informasjon om fjernvarme.