Priser og vilkår

Kontakt oss

kOMPENSASJONSORDNING 

Hva med fjernvarmekundene?

Drammen Fjernvarme følger myndighetenes refusjonsordning for private (borettslag og sameier) for perioden desember 2021 tom mars 2022.

Les mer på NVEs hjemmeside

Priser og vilkår

Hos oss faktureres forbruket basert på kundens virkelige forbruk av fjernvarme, time for time målt i kilowattime (kWh).

Det settes en pris for fjernvarme hver time, som er summen av spotprisen for den aktuelle timen. I tillegg kommer påslag som multipliseres med forbruket av fjernvarme for den samme timen. Påslaget vil variere naturlig gjennom året og justeres når rammebetingelsene tilsier dette. Ved justeringer av påslaget vil dette bli opplyst her på hjemmesiden og/eller via epost.

Pris og tariff

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke tariffer vi opererer med til privatkunder og kunder i næringslivet. Les gjerne mer om tariffbeskrivelse av næring / gatevarme og tariffbeskrivelse privat.

Om du er i tvil om vår fjernvarmepris er i tråd med energiloven og NVEs retningslinjer finner du mer informasjon her: NVE

 

Tariff: Privat / Byggvarme

Prisen på fjernvarme følger spotprismarkedet på den nordisk kraftbørsen (NordPool ASA) og vil derfor variere fra time til time.

 

** Vinterperioden er 1. november til 30. april.

*** Sommerperioden er 1. mai til 31. oktober.

Tariff: Næring / Gatevarme

Prisen på fjernvarme følger spotprismarkedet på den nordisk kraftbørsen (NordPool ASA) og vil derfor variere fra time til time.

 

** Vinterperioden er 1. oktober til 31. mars.

 

*** Sommerperioden er 1. april til 30. september.
Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør nå fast kr 800,- pr. år. for næringskunder, og dette faktureres som et fastbeløp.

Tariff privat

Prisledd Pris inkl. mva

Energiledd Vinter  januar - mars */**Nordpool spot NO1 + 52,34 øre/kWh
Energiledd Vinter oktober - desember */**Nordpool spot NO1 + 61,00 øre/kWh
Energiledd Sommer */**Nordpool spot NO1 + 58,72 øre/kWh

 

Tariff: Næring / Gatevarme

Prisledd Pris eks mva

Vinter EffektleddPr. mnd 97,71 kr/kW
Vinter EffektleddPr. mnd > 300 kW 75,25 kr/kW
Sommer Effektledd SommerPr. mnd 13,48 kr/kW
EffektleddPr. mnd > 300 kW 10,11 kr/kW

Energiledd Vinter dag */** Jan - Mar

Energiledd Vinter dag */** Okt - Des

Nordpool spot NO1 + 22,43 øre/kWh

Nordpool spot NO1 + 29,36 øre/kWh

Energiledd Vinter natt/kveld */** Jan - Mar

Energiledd Vinter natt/kveld */** Okt - des

Nordpool spot NO1 + 21,76 øre/kWh

Nordpool spot NO1 + 28,69 øre/kWh

Energiledd Sommer */*****Nordpool spot NO1 + 20,64 øre/kWh