Historikk

Kontakt oss

Fjernvarmeutbygging i Drammen startet 1984 i regi av Drammen Energiverk

Under er de viktigste hendelsene i bedriften sålangt listet opp i kronologisk rekkefølge:

 • 1984 - Fyrsentral Nedre Storgate 24 / leveranse Bragernes sentrum.
 • 1986 - Første abonnent på Strømsø / Fyrsentral Konnerudgata 10.
 • 1998 - Drammen Fjernvarme stiftet.
 • 1999 - Drammen Fjernvarme får konsesjon.
 • 2000 - Drammen Kommune besluttertilknytningsplikt.
 • 2001 - Elvekrysning, binder sammen fjernvarme - nettet på Strømsø og Bragernes.
 • 2002 - Biobrenselanlegg på Sundland åpnes.
 • 2012 - Brakerøya varmesentral åpnes.

Nøkkeltall (2020)

 • > 85 MW produksjons kapasitet
 • Ca. 30 km fjernvarmenett (grøft).
 • Ca. 85 GWh leveranse
 • Ca. 285 kundesentraler
 • Ca. 54 mill. kroner i omsetning
 • 6,7 årsverk, 7 ansatte
 • 24/7 vaktberedskap