Historikk

Kontakt oss

Fjernvarmeutbygging i Drammen startet I 1984 i regi av Drammen Energiverk

De viktigste hendelsene i bedriften sålangt:

 • 1984 - Fyrsentral Nedre Storgate 24 / leveranse Bragernes sentrum.
 • 1986 - Første abonnent på Strømsø / Fyrsentral Konnerudgata 10.
 • 1998 - Drammen Fjernvarme stiftet.
 • 1999 - Drammen Fjernvarme får konsesjon.
 • 2000 - Drammen Kommune besluttertilknytningsplikt.
 • 2001 - Elvekrysning, binder sammen fjernvarme - nettet på Strømsø og Bragernes.
 • 2002 - Biobrenselanlegg på Sundland åpnes.
 • 2012 - Brakerøya varmesentral åpnes.

Nøkkeltall (2021)

 • > 85 MW produksjons kapasitet
 • Ca. 30 km fjernvarmenett (grøft).
 • Ca. 106 GWh leveranse
 • Ca. 300 kundesentraler
 • Ca. 137 mill. kroner i omsetning
 • 9 årsverk, 9 ansatte
 • 24/7 vaktberedskap