Produksjonsanlegg

Kontakt oss

Produksjonsanlegg

Vi produserer fjernvarme på to produksjonsanlegg i Drammen. Her kan vi vise til ulike produksjonsanlegg med ulike produksjon- og produksjonsutstyr innenfor fjernvarmeproduksjon. Ved våre anlegg har vi stort fokus på korrekt fremgangsmåte og vi stiller strenge krav til helse, miljø og sikkert (HMS) for alle våre arbeidere.

Produksjonsanlegg Brakerøya i Drammen

På vårt produksjonsanlegg på Brakerøya har vi en varmepumpe som tar 15 MW (grunnlast). Dette anlegget dekker størsteparten av behovet hele året. Anlegget har en også reservelast (spisslast) på 30 MW, og denne tar unna produksjon i korte perioder hvor energibehovet er størst, som for eksempel ved den kaldeste vinterstiden. Fjernvarmeanlegget henter varme fra Drammensfjorden, og bruker ammoniakk til å frakte energien rundt. 

Produksjonsanlegg Sundland i Drammen

Vår fjernvarmeanlegg på Sundland har en biokjele på 8 MW (grunnlast), hvor vi fyrer med trepellets. Dette betyr at vi har en mer miljøvennlig og CO2-nøytral produksjon som frigjør karbondioksid som har vært bundet av treet. På dette anlegget har vi i tillegg en litt mindre reservelast (spisslast) på 16 MW, som hjelper til ved ekstra behov på vinteren. Ved perioder med store energibehov har anlegget muligheter til å benytte både biodiesel og fyringsolje.