Leverandør av fjernvarme til næringslivet og privatpersoner siden 1984

Kontakt oss

Velkommen

Drammen Fjernvarme AS startet utbyggingen av fjernvarmesystemet i 1984.

Siden den gang har vi fortsatt å utvide og fornye oss for å sikre god leveranse av fjernvarme til næringslivet og til privatpersoner. Vårt formål er å eie, utvikle, vedlikeholde, selge og drive effektive fjernvarmesystemer, anlegg og tjenester. Dette gjør vi for å skape en sikker, effektiv og ressursriktig produksjon og distribusjon av termisk energi.

Visjon av Drammen Fjernvarme AS

Vår langsiktige visjon er at Drammen Fjernvarme AS skal være ledende i sitt markedsområde, fjernvarme. Vi ønsker å være et ledende selskap i produksjon, distribusjon og salg av termisk energi, og andre tilhørende tjenester. Samtidig ønsker vi også å være et konkurransedyktig firma som setter fokus på gode kundeopplevelser og serviceytelser for både eksisterende og fremtidige kunder og brukere.

Om oss

Drammen Fjernvarme AS startet utbyggingen av fjernvarmesystemet i 1984. Siden den gang har vi fortsatt å utvide og fornye oss for å sikre god leveranse av fjernvarme til næringslivet og til privatpersoner. Vårt formål er å eie, utvikle, vedlikeholde, selge og drive effektive fjernvarmesystemer, anlegg og tjenester.

Produksjonsanlegg

Vi produserer fjernvarme på tre produksjonsanlegg i og rundt Drammen. Her kan vi vise til ulike produksjonsanlegg med ulike produksjon og produksjonsutstyr innenfor fjernvarmeproduksjon. 

Historikk

Fjernvarmeutbyggingen i Drammen startet i 1984 i regi av Drammen Energiverk. Samme år ble det bygd en fyrsentral som besto av en elkjel, og de neste to årene ble det bygd en høyspent elkjel og flere oljekjeler for å øke kapasiteten.

Fjernvarmenett

Drammen Fjernvarmes konsesjonsområde.